رنگ خط کشی خیابان و قوانین واستاندارد

در اجرای رنگ خط کشی خیابان و عابر پیاده  باید بر مبنای استاندارد های موجود در دنیا عمل کنیم.

هرچند بعضی از مجریان عزیز سلیقه به خرج می دهند و در خیابان ها انواع طرح ها را پیاده می کنند .

اما ایا از لحاظ استاندارد صحیح است؟ یا کدوم رنگ را نباید استفاده کرد؟

رنگ خط کشی خیابان

رنگ خط کشی خیابان

انواع رنگ خط کشی خیابان به رنگ های سرد تک جزئی و رنگ های پیش ساخته به صورت پریفاب یا نواری هستند و که نیاز به نیروی اجرایی کم و مقرون به صرفه هستند و پرت ندارند.

رنگ خط کشی خیابان

این رنگ های خط کشی  که پیش ساخته هستند دوام زیادی دارند .

از جمله رنگ های گرم هستندکه با پاشش رنگ روی اسفالت و

پاشش گلاسبید یا دانه های شیشه ای روی رنگ اجرا می شوند.

در رنگ های سرد هم گلاسبید پیش مخلوط به کار می رود.

وبه صورت دستی و با ماشین اجرا می شوند.

قوانین خط کشی خیابان یا سلیقه وطرح؟

رنگ خط کشی خیابان

برخی از مجریان خط کشی اقدام به اجرای خطوط عابرپیاده و علائم ترافیکی به صورت سلیقه ای میکنند.

که از لحاظ ایین نامه خط کشی عابر پیاده و خطوط ترافیکی محسوب نمیشه چون ایین نامه بر اساس ایین نامه رانندگی جهانی تدوین شده است.

رنگ خط کشی خیابان

وقتی کسی از خارج از ایران بخواهد در ایران رانندگی کند نمیداند که اینطور خط کشی های سلیقه ای نشان دهنده  عبور عابر پیاده است.

با توجه به طرح های جدید که ارائه می دهیم باید به ایین نامه هم رجوع کنیم.

قوانین و استاندارد خط کشی خیابان

رنگ خط کشی خیابان

در ادامه  بحث بالا باید عرض کنیم که خط کشی دارای اصول و

قوانین و استاندارد هایی  است که عرض و طول ان و میزان فاصله

بسته به شرایط عبوری محور تعیین شود.

طرح ها یی که براساس سلیقه ای اجرا می شود  حقیقتا یک نقاشی

است.و برای رانندگان و عابرین در خیابان  مشکل ایجاد میکند.

خط کشی استاندارد

رنگ خط کشی خیابان

خط کشی باید دارای طرح واحدبرای کلیه ی رانندگان  باشد که برای انها اموزش داده شده است.

ایجاد نقش و طرح در علائم خط کشی باعث جلب توجه و حواس پرتی رانندگان و عابرین پیاده میگردد.

ابعاد خط کشی باید به گونه ای باشد که در شرایطی که مبدان دید کافی وجود ندارد دیده شود.

سطح محور باید به دور از هرگونه نقش توهم اور باید جهت حفظ عابرین باشد.

رنگ خط کشی خیابان

میزان سطح پوشیده شده با رنگ وبدون رنگ باید دارای تناسب باشد تا علاوه بر داشتن دید کافی میزان سطحی که از اسفالت اشغال میکنه استاندارد باشد.

چون تمام رنگ های ترافیکی دارای تائیدیه سطحی کم اصطکاک تر از  لایه ی اسفالت دارند.

رنگ خط کشی خیابان

در این طرح های من در اوردی اگه مشکلی برای عابرین پیاده و سواری ها پیش اید قطعا شهردای ها مقصر خواهند بود.

 

با ایمن رنگ تاپ نگران خرید و پرداخت ها نباشید. ما علی رغم فراهم کردن رنگ های خط کشی  , رنگ های جدولی خیابان  و گلاسبید برای مشتریان مشکلات و دغدغه های این حوزه را نیز بررسی میکنیم.

 

 

 

 

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.

تماس با ما