خرید رنگ ترافیکی زرد

برای خرید انواع رنگ ترافیکی زرد مخصوص خط کشی جاده به سایت گروه ایمن رنگ تاپ مراجعه کنید.و درصورتی که نسبت به رنگ خط کشی زرد و قیمت ان سوال یا ابهامی دارید می توانید با ما در میان بگذارید.

رنگ ترافیکی زرد

انواع رنگ ترافیکی

 • رنگ ترافیکی سرد
 • رنگ ترافیکی گرم
 • رنگ های ترافیکی یا خط کشی پیش ساخته

رنگ ترافیکی زرد

 

رنگ ترافیکی سرد

 • رنگ ترافیکی سرد اکریلیک
 • رنگ ترافیکی کلروکائوچو
 • رنگ ترافیکی اکریلیک پایه اب
 • رنگ ترافیکی اکریلیک ترموپلاست

رنگ ترافیکی زرد

رنگ ترافیکی زرد و سفید  گروه ایمن رنگ تاپ

 1. رنگ گرم ترموپلاستیک اسپری ( با فام های زرد-سفید) بسته بندی در کیسه های 25 کیلوگرمی
 2. رنگ گرم ترموپلاستیک اسکرید(با فام های زرد-سفید) بسته بندی در کیسه های 25 کیلوگرمی
 3. رنگ گرم ترموپلاستیک اکستروژن(با فام های زرد-سفید) بسته بندی در کیسه های 25 کیلوگرمی
 4. رنگ ترافیکی دوجزئی رزین ترموست (سفید- زرد) بسته بندی حلب 25 کیلوگرمی
 5. رنگ ترافیکی سه جزئی رزین ترموست (سفید- زرد -قرمز) سته بندی حلب 25 کیلوگرمی
 6. رنگ ترافیکی سرد تک جزئی رزین اکریلیک ترموپلاست(سفید -زرد) حلب 20 کیلوگرمی بشکه ی 250 کیلوگرمی
 7. رنگ ترافیکی سرد تک جزئی با رزین الکید و کلروکائوچو حلب 20 کیلویی وبشکه ی 250  کیلوگرمی

رنگ ترافیکی زرد

ضخامت اجری فیلم تر برای انواع رنگ ترافیکی زرد

 • رنگ گرم ترموپلاست اسپری صخامت پیشنهادی 1500میکرون
 • رنگ گرم ترموپلاست (اسکرید و اکستروژن) ضخامت پیشنهادی 3000 تا 6000 میکرون
 • رنگ ترافیکی زرد دوجزئی با رزین ترموست ضخامت فیلم تر  2000 تا 3000 میکرون
 • رنگ ترافیکی زرد سه جزئی با رزین ترموست ضخامت فیلم تر 2000 تا3000میکرون
 • رنگ ترافیکی زرد تک جزئی با  رزین اکریلیک ترموپلاست ضخامت فیلم تر 700میکرون
 • رنگ ترافیکی رزد تک جزئی با رزین الکید و  کلروکائوچو  ضخامت فیلم تر 700 میکرون

رنگ ترافیکی زرد

رنگ ترافیکی یا  خط کشی راه زرد  تک جزئی

خط کشی با رنگ تک جزئی(سرد ترافیکی) یکی از علائم ترافیکی افقی می باشد که در عرض های 12 ،15 و 20 سانت اجرا می شود. این نوع خط کشی بیشتر در مسیرهای برون شهری استفاده می شود. معمولا رنگ زرد خط کشی را در خطوط کناری راه کاربرد دارد. وجهت دید بهتر درشب از گلاسبید استفاده می شود.

برای خطوط محوری راه بیشتر از رنگ خط کشی سفید استفاده می شود.

رنگ ترافیکی زرد

 

خرید رنگ ترافیکی زرد با تنوع زیاد

برای خرید انواع رنگ ترافیکی نگران نباشید. ما با شما همکاری میکنیم بسته به نیاز شما انواع رنگ های خط کشی جاده و پارکینگ و خیابان برای شما ارسال خواهیم کرد.سعی خواهیم کرد مناسب ترین قیمت را با مشتری در میان بگذاریم. برای مشتری های ویژه هم تخفیف های ویژه داریم.

 

 

برای گروه ایمن رنگ تاپ فروش پایان راه نیست.شروع یک تعهد است.

 

 

 

 

 

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.

تماس با ما