بررسی خط کشی رنگ گرم ترافیکی

در بررسی خط کشی رنگ گرم ترافیکی باید  عرض کنم که معمولا این رنگ ها به شکل پودر می باشد.

ودر کیسه های 25 کیلویی عرضه میگردد.می تواند به درخواست مشتری بسته بندی تغییر یابد.

اما باید گفت که برای کارایی بیشتر رنگ های گرم ترافیکی مانند اسپری و اسکرید و اکستروژن ، قبل

از اجرا روی اسفالت پرایمر می پاشند.

 خط کشی رنگ گرم ترافیکی

خط کشی رنگ گرم ترافیکی

خط کشی رنگ گرم یکی از علائم افقی می باشد که در عرض های 12 ،15و20 سانتی متر قابل اجر

می باشد.

در روش های خط کشی اسپری، اسکرید ،اکستروژن و با ماشینهای  مخصوص خط کشی رنگ گرم ترافیکی قابل اجراست.

امکان اجرای گلسبید به درخواست کارفرما قابل اجرا می باشد.این نوع خط کشی متناسب با روش اجرایی با ضخامت و ماندگاری های متفاوت اجرا خواهد شد.

خط کشی رنگ گرم ترافیکی

تضمین ماندگاری خط کشی رنگ گرم ترافیکی

معمولا تضمین دوره ماندگاری در روش اسپری با ضخامت 1500میکرون و ماندگاری 18 ماه 50 درصد است.

در روش اسکرید با ضخامت 3000میکرون و ماندگاری 36 ماه 50 درصد و روش اکستروژن

با ضخامت 6000میکرون وماندگاری 36 ماه 50 درصد خواهد بود.

 خط کشی رنگ گرم ترافیکی

 

بازتاپ یکپارچه در خط کشی رنگ گرم

بازتاپ یکپارچه علائم راهها یکی از مهمترین ویژگی علائم جاده ای مدرن است. اضافه کردن عناصر رقیق به مواد علائم باعث می شود که این علائم درشب به رنگ روشن دیده شوند.

جدای از مود رقیق کننده در رنگ های خط کشی نوع پیگمنت ها و میزان  گلاسبید در رنگ خط کشی گرم ترافیکی اهمیت بسزایی در بازتاب در شب خواهد داشت.

خط کشی رنگ گرم ترافیکی

 

با ایمن رنگ تاپ هم بیشتر یاد بگیرید و هم خرید کنید.ما تجربه ی چندین ساله را در اختیار شما خواهیم گذاشت.

 

 

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.

تماس با ما